Danderyds Sjukhus AB

Danderyds Sjukhus AB är ett akutsjukhus som bedriver specialiserad akut och planerad sjukvård, huvudsakligen inom Region Stockholms norra delar.

Utöver akutsjukvård har Danderyds Sjukhus specialistvård med inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, njurmedicin, neurologi, obstetrik och gynekologi, kirurgi samt urologi. Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken och logopedverksamheten har regionsövergripande uppdrag. Sjukhuset genomför planerade och akuta operationer samt har en intensivvårdsavdelning och en geriatrisk enhet.

Sjukhuset arbetar mycket med de stora sjukdomsgrupperna som till exempel diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar. Till sjukhusets spetsområden hör bland annat komplicerade axel- och höftledsoperationer, överviktsoperationer och en högkvalificerad vård och rehabilitering av patienter med hjärtproblem.

Danderyds sjukhus arbetar också med forskning, utveckling och utbildning. Den huvudsakliga forskningen fokuserar på patientnära områden som diagnostik och behandling av sjukdomar.

  • Senast granskad: 20 juli 2023