Waxholms Ångfartygs AB

Waxholms Ångfartygs AB (Waxholmsbolaget) driver kollektivtrafik på vatten i Stockholms skärgård. Bolaget grundades 1869.  

Med omkring 60 fartyg trafikerar Waxholmsbolaget Stockholms skärgård. Waxholmsbolaget äger ett tjugotal av de fartyg som går i reguljär linjetrafik, men upphandlar också även trafikdriften.

Waxholmsbolaget har tre kulturhistoriska fartyg från början av 1900-talet. Dessa fartyg går i reguljärtrafik under vår, sommar och höst.

  • Senast granskad: 26 juli 2023