MediCarrier AB

MediCarrier AB är vårt logistik- och transportbolag. Bolaget lagerhåller och distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar, samt utvecklar och tillhandahåller transporttjänster för gods åt våra verksamheter. 

MediCarrier ansvarar även för våra beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården.

MediCarrier har ett brett sortiment av miljöanpassade och testade artiklar som används av våra förvaltningar, bolag och entreprenörer. Sortimentet beslutas av hälso- och sjukvården och upphandlas av Serviceförvaltningen.

  • Senast granskad: 20 juli 2023