Ny strategi för ökad fysisk aktivitet och idrott i Stockholms län

Region Stockholm har tagit fram en Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi för Stockholmsregionen. Strategin ska bidra till bättre folkhälsa, starkare samhällsgemenskap och att stärka Stockholmsregionens attraktivitet. 

För att få fler att komma i rörelse har Region Stockholm tagit fram en Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi för Stockholmsregionen.

En stor andel av länets befolkning tränar, motionerar eller utövar vardagsmotion, men statistik visar att många rör på sig mindre än vad som är rekommenderat. Detta gäller inte minst gruppen barn och unga.

För att fler ska bli aktiva och ha mer jämlika förutsättningar till fysisk aktivitet behöver alla delar av samhället engagera sig i arbetet. Genom strategin vill Region Stockholm underlätta för aktörer på olika nivåer att samarbeta för en bättre infrastruktur för fysisk aktivitet och idrott.

Film om strategin

Se en kort film som presenterar strategin (1 minut 13 sekunder).

Ta del av strategin

Läs mer om Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi via länken nedan. Där hittar du också länk till att ladda ner strategin.

Till sidan om Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi

Fler nyheter