Film Stockholm AB

Film Stockholm AB är Stockholms filmfond. Bolaget ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad.

Film Stockholm AB, som startade 2021, är en regional filmfond. Uppdraget är att skapa förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen genom samproduktion, filmkommissionär verksamhet och talangutveckling.

Bolaget finansierar filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm. För att en samproduktion ska vara aktuell krävs att hela eller delar av produktionen genomförs i Stockholmsregionen.

Den filmkommissionära verksamheten går ut på att underlätta för filminspelningar i Stockholms län och att marknadsföra Stockholm som inspelningsplats internationellt.

Film Stockholm AB arbetar med talangutveckling på en rad sätt, genom kurser, workshops, talangprogram, nätverk och kunskapsförmedlande insatser.

Kontakta Film Stockholm AB

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kontakta Presskontakt Film Stockholm AB

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 20 juli 2023

Du kanske också är intresserad av