Tiohundra AB

Tiohundra AB ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som är ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige.

Tiohundra driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, barnavårdscentraler, LSS-verksamheter, personlig assistans och hemtjänst – verksamheter som tidigare drevs i kommunens respektive regionens regi.

I bolagets uppdrag ingår att utveckla nya verksamhetsformer för att öka effektiviteten och skapa välfungerande vårdkedjor mellan sjukvård och omsorg.

  • Senast granskad: 26 juli 2023