Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus AB är ett akutsjukhus som bedriver basal specialistvård inom både akut och planerad vård.

Södertälje sjukhus erbjuder vård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, anestesi, obstetrik och gynekologi, barnmedicin, öron-näsa-halssjukvård, vård av äldre och palliativ vård.

Sjukhuset bedriver också viss klinisk forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Den specialiserade vården bedrivs tillsammans med Södersjukhuset AB och Karolinska Universitetssjukhuset.

  • Senast granskad: 26 juli 2023