Folktandvården Stockholms Län AB

Folktandvården Stockholm län AB erbjuder allmäntandvård och specialisttandvård till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Bolaget bedriver även forskning och utbildning.

Tillsammans med sina patienter arbetar Folktandvården Stockholm med att hitta långsiktiga och hållbara förebyggande åtgärder för att främja en god munhälsa hos varje person. Som en del i detta arbete bedriver Folktandvården även forskning och utbildning, bland annat i samarbete med Karolinska Institutet.

  • Senast granskad: 20 juli 2023