Utlysning av projektmedel i samarbete med SU

Nu öppnar utlysningen för forskningsmedel inom samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms universitet. Årets utlysning för medel är öppen mellan 19 april och 21 augusti. Pengarna ska användas under 2025. 

Stockholms universitet och Region Stockholm har sedan 2015 ett avtal för samarbete som rör forskning, utveckling, innovation och utbildning. Syftet är bland annat att lösa en del av de samhällsutmaningar som finns inom områdena:

  • life science
  • psykisk hälsa
  • digitalisering
  • klimat och samhällsplanering
  • kultur

Utlysningen är öppen för forskare från Stockholms universitet. Samtliga projekt ska beröra för relevanta utmaningar för Region Stockholm, gärna vara nyskapande och företrädesvis inom områden där det råder kunskapsbrist.

Läs mer om utlysningarna här

Läs om ett forskningsprojekt som tidigare har fått projektmedel här

Fler nyheter