Psykiatriutskottet

Psykiatriutskottet ansvarar för psykiatrin och hela vårdkedjan för psykisk hälsa.

I psykiatriutskottets uppdrag ingår även förebyggande arbete, kunskapsstyrning för en stärkt psykisk hälsa, centrumbildningar och habilitering.

  • Senast granskad: 20 juli 2023