Avtalsutskottet

Avtalsutskottet ansvarar för att godkänna och teckna avtal med vårdgivare inom ramen för Region Stockholms vårdval.

Avtalsutskottet ansvarar för de avtal som inte hanteras i psykiatriutskottet och primärvårdsnämnden.

I uppdraget ingår också att ansvara för utveckling av och förändringar i befintliga vårdval och för dialog med kommunerna för frågor som rör utskottets ansvarsområde.

  • Senast granskad: 20 juli 2023