Waxholmsbolaget

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sjötrafiken är viktig för de som bor och vistas i skärgården. Waxholms Ångfartygs AB, som kallas Waxholmsbolaget, ansvarar för den kollektiva regionssubventionerade sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Vi ska utforma sjötrafiken för en levande skärgård året runt.

Under 2020 reste omkring 1,2 miljoner resenärer med Waxholmsbolaget. Det var betydligt färre resenärer än tidigare år på grund av pandemin – under 2019 reste omkring 1,8 miljoner resenärer med Waxholmsbolaget.

Om Waxholmsbolaget

Waxholmsbolaget ägs av Region Stockholm och ingår i trafikförvaltningens ansvarsområde. Waxholmsbolaget trafikerar Stockholms skärgård och är en del av Region Stockholms kollektivtrafik i länet. 

Waxholmsbolaget planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar den marina infrastrukturen. Trafiken drivs av företag som Waxholmsbolaget upphandlar på en fri och konkurrensutsatt marknad. De upphandlade trafikentreprenörerna svarar för detaljplanering, driften av trafiken samt mötet med resenärerna. Den upphandlade kollektivtrafiken finansieras främst via den skatt du betalar till regionen och intäkter från biljettförsäljning.

Waxholmsbolaget trafikerar cirka 300 bryggor mellan Arholma i norr och Landsort i söder, ett område som är 20 mil långt och fem mil brett.

Resenärers upplevda kvalitet

Region Stockholm följer på olika sätt händelser och trender som kan påverka hur kollektivtrafiken utvecklas i framtiden. Varje månad samlas cirka 12 000 enkätsvar in från resenärer som svarar på vad de tycker om kollektivtrafiken. Resultaten sammanställs i en rapport som publiceras en gång om året. Resenärsundersökningen berör tidhållning, bemötande, städning och olika trafikområden i länet.

Rapporten om resenärers upplevda kvalitet

Tillgänglighet till sjöss

Sjötrafiken är till för alla, oavsett funktionsnedsättning.
 
Läs mer om tillgänglighet till sjöss

Trafikentreprenörer

Waxholmsbolagets båtar körs av:
Blidösundsbolaget, Madam Rederi, Ingmarsö Sjötjänst, SvischAir och Ressel Rederi.

Synpunkter på kollektivtrafiken

Vill du komma i kontakt med Waxholmsbolaget och ställa frågor eller lämna dina synpunkter ska du i första hand ta kontakt med Waxholmsbolagets kundtjänst. Det finns även andra kontaktvägar för dig som har särskilda frågor. Besök sidan För frågor om kollektivtrafiken här på sll.se.

För frågor om kollektivtrafiken

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?