Därför flyttar vi till och från Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen har varit och är fortfarande stark. Förra året ökade antalet invånare med 23 000. Samtidigt är det fler som flyttar ut från Stockholmsregionen än in från andra län. Region Stockholm har fått svar från 4 000 personer som antingen flyttat hit eller härifrån om vad som har påverkat deras flyttbeslut.

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner med stor inflyttning av människor som söker sig hit för arbete och studier. I dagsläget bor drygt 2,4 miljoner invånare i Stockholmsregionen som växte med 23 000 personer förra året. Ökningen beror framför allt på att det föds många barn och inflyttning från utlandet.

Sedan 2018 är det fler som flyttar härifrån till andra delar av Sverige än som flyttar hit. Vad beror det på? För att få större kunskap om vad som lockar människor till Stockholms län och vad som gör att man flyttar härifrån, har Region Stockholm genomfört en flyttstudie baserad på en enkät besvarad av 4 000 flyttare.

Interaktiv flyttstatistik

I den interaktiva flyttstatistiken nedan kan du laborera utifrån olika flyttorsaker och ålder.

Film om flyttstudien

Flyttstudien viktig del i den regionala utvecklingen

Det är första gången Region Stockholm genomför en flyttstudie som utöver statistik också inkluderar enkätsvar. Alla som svarat på enkäten har bidragit med värdefull kunskap till den framtida planeringen av bostadsområden, infrastruktur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård och annan samhällsservice i länet. Kunskapen omsätter Region Stockholm nu bland annat i arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen som arbetas fram tillsammans med länets kommuner, näringsliv, organisationer, universitet och högskolor.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?