Befolkningsprognos

Ta del av och utforska den senaste befolkningsprognosen för Stockholms län och länets 26 kommuner. 

Befolkningsutveckling

Diagrammet visar en prognos över befolkningsutvecklingen i länets och kommunerna, samt hur olika komponenter påverkar utvecklingen.

Befolkningens ålder

Diagrammet visar prognosen över utvecklingen av befolkningens åldersstruktur i Stockholms län och kommuner.

Film om befolkningsprognos för Stockholmsregionen 2023-2032

  • Senast granskad: 30 juni 2023