Infrastruktur och transport

Vi driver på utvecklingen för att minska utsläppen av koldioxid, öka tillgängligheten och effektivisera transporter och resor.

Vi arbetar strategiskt och långsiktigt för att:

 • Öka andelen resor med kollektivtrafik.
 • Öka möjligheterna att cykla i hela Stockholmsregionen, över kommungränserna.
 • Bidra till elektrifieringen av transporter.
 • Minska andelen invånare som upplever besvär till följd av trafikbuller och dålig luftkvalitet.

Cykling

Tillsammans med länets kommuner och Trafikverket arbetar vi för att det ska bli både enklare och säkrare att cykla i hela Stockholmsregionen genom att förverkliga den regionala cykelplanen.

Arlandas konkurrenskraft

För att attrahera besökare, utländska investeringar och arbetskraft till Stockholmsregionen behöver Arlandas konkurrenskraft stärkas. Det är också viktigt för att näringslivet ska ha tillgång till internationella samarbetsmarknader och möjlighet till export.

Arlanda flygplats är navet för inte bara Stockholms, utan hela Sveriges, internationella tillgänglighet. Stockholm behöver fler internationella direktlinjer. Även infrastrukturen runt och transportsystemen till och från Arlanda behöver förbättras. Detta arbetar vi för tillsammans med Swedavia, Visit Sweden och flera regionala aktörer.

Länsplan för transportinfrastruktur

Vi ansvarar för Länsplan för transportinfrastruktur som tillsammans med kommunernas planer och den nationella planen för transportsystemet är en viktig del i planeringen av infrastrukturen i Stockholmsregionen. Planen innehåller satsningar på bland annat  kollektivtrafik och cykelvägar.

Bredbandsutbyggnad

Vi verkar för att alla invånare, företag och offentliga verksamheter i länet ska ha tillgång till snabb, fast och mobil bredbandsuppkoppling.

Fakta och påverkan 

Vi tar fram statistik och rapporter och tillsammans med länets kommuner och andra aktörer arbetar vi för att påverka beslut som är viktiga för hela Stockholmsregionen.

Innehåll

 • En cyklist kämpar uppför Västerbron i Stockholm

  Cykling

  Att cykla är effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Vi arbetar för att det ska bli lättare att cykla i hela Stockholmsregionen.
 • Bredband

  Alla invånare, företag och offentliga verksamheter ska ha tillgång till snabb, fast och mobil bredbandsuppkoppling.
 • Reviderad länsplan

  En reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur ska vara färdigställd 2026.