Näringsliv och tillväxt

Kunskapsunderlag och rapporter om näringsliv och tillväxtfrågor i Stockholmsregionen.

Innehåll

  • Rapporten Analys av besöksnäringen är en nulägesanalys som publicerades tidigt 2020, innan vi visste hur pandemin skulle påverka oss.
  • Rapporten "Det globala Stockholm - en kartläggning av multinationella företag med huvudkontor i Norden och Stockholmsregionen" undersöker placeringen av multinationella företags huvudkontor i Norden med utgångspunkt i Forbes Global 2000. 

  • Hur såg digitaliseringen i länets små företag ut under Covid 19-pandemin? Vi har tagit fram en rapport för att undersöka detta.
  • Sverige är idag ett av världens största exportländer, med en export av varor och tjänster på över 1 miljard dollar per år. 

  • Rapporterna Fordonsindustrins framtida behov och Autotech, ett växande styrkeområde publicerades 2021.
  • Ta del av statistik om bruttoinvesteringar i forskning och utveckling samt anställda inom kunskapsintensiva sektorer och branscher.
  • Fyra gånger per år publicerar Region Stockholm en rapport med statistik om läget på arbetsmarknaden och i näringslivet i länet.

  • Stockholmsregionen svarar för totalt 30 procent av landets export. Men vad är det som gör oss ledande och vilka är våra styrkor?
  • Här jämför vi utvecklingen av BRP i Stockholms län med ett urval av andra storstadsregioners utveckling inom EU.
  • Tillverkningsindustrin i Stockholms län har minskat med drygt 19 000 sysselsatta sedan år 2007.