Befolkning

Statistik, prognoser och långsiktiga bedömningar om befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen.

Innehåll

  • Här kan du ta del av och utforska den senaste befolkningsprognosen för Stockholms län och kommuner.
  • Tillsammans med övriga regioner i östra Mellansverige och Mälardalsrådet tar vi fram rapporter med framskrivningar för befolkning och sysselsättning.
  • På denna sida kan du utforska den långsiktiga befolkningsutvecklingen i Stockholms län och länets kommuner.
  • Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen är fortsatt stark. Vi har fått svar från 4 000 personer om faktorer som påverkat deras flyttbeslut.
  • Här publicerar vi månadsstatistik för befolkningsutvecklingen i Stockholms län. Rapporterna publiceras kvartalsvis i maj, augusti, november och februari.