Befolkning

Statistik, prognoser och långsiktiga bedömningar om befolkningsutvecklingen i Stockholmsregionen.

Innehåll

 • Befolkningsprognos

  Här kan du ta del av och utforska den senaste befolkningsprognosen för Stockholms län och kommuner.
 • Framskrivningar

  Tillsammans med övriga regioner i östra Mellansverige och Mälardalsrådet tar vi fram rapporter med framskrivningar för befolkning och sysselsättning.
 • Befolkningsutveckling

  På denna sida kan du utforska den långsiktiga befolkningsutvecklingen i Stockholms län och länets kommuner.
 • Flyttstudie

  Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen är fortsatt stark. Vi har fått svar från 4 000 personer om faktorer som påverkat deras flyttbeslut.
 • Läget i Stockholms län: Befolkningsutveckling

  Här publicerar vi månadsstatistik för befolkningsutvecklingen i Stockholms län. Rapporterna publiceras kvartalsvis i maj, augusti, november och februari.