Landsbygd och skärgård

Kartor och statistik över länets utpekade landsbygdsnoder och kärnöar.

Innehåll

  • En kartläggning för att undersöka intresset och behovet av ett regionalt livsmedelskluster i Stockholmsregionen.
  • Statistik om Stockholmsregionens kärnöar, öar med förutsättningar att erbjuda samhällsservice och infrastruktur. Demografi, bebyggelsestruktur, upplåtelseformer och sysselsättning.

  • Statistik och kartor över de åtta landsbygdsnoderna i Stockholmsregionen: Mölnbo, Bergshamra, Rimbo, Stenhamra, Brottby-Karby, Älmsta, Ösmo och Hallstavik. Bland annat befolkning, bebyggelse, sysselsättning och service.