Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Rapporter med statistisk om Stockholmsregionens arbetsmarknad och näringsliv. 

Innehåll

  • Ta det av statistik om arbetsmarknadens långsiktiga utveckling i Stockholms län.
  • Här visas statistik om matchning per utbildning och utbildningsflöden för ungdomsgymnasiet, yrkeshögskolan och yrkesexamensprogram. 
  • Här publiceras rapporter med månads- och kvartalsstatistik om läget på arbetsmarknaden och i näringslivet i Stockholms län.
  • Rapporten "Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser 2035” har genomförts av SCB på uppdrag av Region Stockholm. Utforska hela prognosen och ta del av branschspecifika prognoser och metodbilagor.