Bostadsförsörjning

Rapporter som beskriver utmaningar och möjligheter på bostadsområdet i länet.

Innehåll

  • Drygt 71 000 personer studerar vid 26 lärosäten i åtta av regionens kommuner. Rapporten ger en samlad bedömning av studenternas bostadsbehov utifrån ett stort antal underlag och statistik.

  • I Stockholms län finns drygt en miljon bostäder. Ändå finns det hushåll som inte har en godtagbar boendesituation.