Så ser tryggheten ut i Stockholmsregionen

2021 presenterade Trygghetskommissionen rapporten En trygg Stockholmsregion som tagits fram på uppdrag av Region Stockholm.

I Trygghetskommissionens uppdrag ingick delrapporten Trygghet i fokus och slutrapporten En trygg Stockholmsregion. Slutrapporten beskriver Region Stockholms roll i arbetet för att öka säkerheten och tryggheten i Stockholmsregionen och presenteras både som pdf och ett kartverktyg.

Trygghetskomissionen 2021

Regional lägesbild

  • Senast granskad: 7 februari 2024