Befolkningsutveckling

Utforska den långsiktiga befolkningsutvecklingen i Stockholms län och i länets 26 kommuner.

Befolkningsutveckling

Diagrammet visar statistik över länets och kommunernas befolkningsutveckling, samt hur olika komponenter har påverkat befolkningsutvecklingen.

Befolkningens ålder och medellivslängd

Diagrammet visar statistik över utvecklingen av befolkningens åldersstruktur och medellivslängd i länet och kommunerna.

  • Senast granskad: 26 januari 2024