Regional utvecklingsplanering

Stockholmsregionen växer snabbt och år 2060 kommer vi att vara drygt 3,3 miljoner invånare. Regional utvecklingsplanering handlar om att planera på ett hållbart sätt för en växande region. 

Innehåll

 • Tidig morgon på Norr Mälarstrand

  Om den regionala utvecklingsplanen

  Lär dig mer om vad en regional utvecklingsplan innehåller.
 • Flygbild över Stockholm. Närmast ser man kungliga slottet och riksdagen.

  Ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

  Region Stockholm arbetar med att ta fram en ny regional utvecklingsplan. Det är planerat att den ska antas i Regionfullmäktige i maj 2026.
 • RUFS 2050

  RUFS 2050 är den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som gäller till och med år 2026.
 • Fysisk regionplanering

  Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att skapa bra förutsättningar för människor och företag att utvecklas hållbart.
 • Läget i Stockholmsregionen

  Läget i Stockholmsregionen är en årlig rapport där vi följer upp hur regionen utvecklas i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen.