Klimat och energi

Rapporter och statistik om klimat- och energiläget i Stockholmsregionen.

Innehåll

 • Koldioxidbudget

  Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län tar regelbundet fram en koldioxidbudget för Stockholmsregionen.
 • Klimatläget i Stockholmsregionen 2022

  Uppföljning av målen i Klimatfärdplan 2050 för Stockholms län.
 • Utsläpp av växthusgaser

  Diagrammen visar hur stora utsläpp av växthusgaser som uppstår inom Stockholms län.
 • Klimat och transporter

  I Stockholms län står personbilar för en tredjedel av länets utsläpp av växthusgaser. Se statistik om omställningen samt utbyggnad av laddstationer för elbilar.
 • Energi

  Statistik över Stockholmsregionens användning och produktion av energi från förnyelsebara energikällor solenergi, vindkraft och biogas.
 • Två pendeltåg möter varandra

  Klimatsmart Stockholmsregion(Extern länk)

  En nulägesanalys av klimatarbetet i Stockholms län, publicerad 2020.