Tekniska försörjningssystem

Tekniska försörjningssystem som till exempel avfallshantering, dricksvattenförsörjning och energidistribution är viktiga områden för utvecklingen i hela regionen. Kunskapsunderlaget presenterar samförläggningen av ledningar i länet.

Kunskapsunderlaget "Samförläggning av ledningar" publicerades av Region Stockholm 2021 och redogör för samförläggning av ledningar kopplat till vatten och avlopp, el, fjärrvärme och fjärrkyla och digital infrastruktur.

  • Senast granskad: 6 februari 2024