Infrastruktur

Rapporter och statistik om infrastruktur och transporter i Stockholmsregionen.

Hur tillgängligt är Stockholm med flyg? Stockholmsregionens tillgänglighet 2023

Studien analyserar tillgängligheten till Stockholmsregionen med flyg och jämför utvecklingen över tid med Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Hamburg, Helsingfors, Köpenhamn, London, Milano, München, Oslo, Paris och Wien.

Hur tillgängligt är Stockholm med flyg? (454 kB, Pdf)

Samband mellan markanvändning och resande i den regionala stadskärnan Arlanda–Märsta

Rapporten undersöker vilka samband det finns mellan resandet och markanvändningar i den regionala stadskärnan Arlanda–Märsta och vilken effekt olika åtgärder i väg- och kollektivtrafiksystemet får på resandet och på människors val av färdmedel.

Arlanda–Märsta – En analys av sambanden mellan markanvändning och trafik på regional nivå (2.9 MB, Pdf)

Hur kan andelen som reser med gång, cykel och kollektivtrafik öka?

Det finns ingen enskild åtgärd som automatiskt leder till ett förändrat resande. Det som avgör hur vi väljer att resa är hur attraktiva och effektiva olika färdmedel är samt vilka alternativ som erbjuds. För att nå trafikmålen i Stockholmsregionen krävs en omfattande kraftsamling där många olika aktörer på bred front och med olika åtgärder bidrar till den önskvärda utvecklingen.

Kunskapssammanställning: Så kan andelen som reser med gång, cykel och kollektivtrafik öka (3.2 MB, Pdf)

Mobilitet och trafikutveckling i Stockholms län

Mobilitets- och trafikutvecklingsrapporten ger en övergripande lägesbild av utvecklingen i Stockholms län.

Mobilitets- och trafikutvecklingsrapport 2019 (7.4 MB, Pdf)