Grön- och vattenområden

Region Stockholm har tagit fram en serie kunskapsunderlag som beskriver länets grönområden och värde, med fokus på de gröna kilarna.

Innehåll