Grön- och vattenområden

Region Stockholm har tagit fram en serie kunskapsunderlag som beskriver länets grönområden och värde, med fokus på de gröna kilarna.

Innehåll

  • Ekerökilen domineras av ett levande kulturlandskap med stora gårdar, medeltida kyrkor och kungliga slott. Här finns även flera artrika naturreservat och fina fågellokaler.