Framskrivningar

Rapport med framskrivningar för befolkning och sysselsättning, framtagna av regionerna i östra Mellansverige (ÖMS). 

Förutom framskrivningar av befolkning och sysselsättning beskriver rapporten också den beräknade utvecklingen av inkomster, arbetspendling, utbildningsnivåer och kompetensförsörjning.

Framskrivningar är långsiktiga bedömningar av utvecklingen i regionerna och används bland annat för regional utvecklingsplanering, planering av transportinfrastruktur och trafikanalyser och för att se kommande bostadsbehov.

Befolkningsframskrivningar

Diagrammet visar framskrivningar för befolkningsutveckling och åldersstruktur.

Sysselsättningsframskrivningar

Diagrammet visar framskrivningar för sysselsättningsutveckling, totalt och för olika branscher.

  • Senast granskad: 8 november 2023