Hållbar näringslivsutveckling

Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion. Vi främjar utvecklingen inom näringsliv, forskning och innovation för att ytterligare stärka en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Vi samverkar med näringslivet, myndigheter, universitet och högskolor för utveckling av hela regionen. Arbetet utgår från Näringslivs- och tillväxtstrategin för Stockholmsregionen.

Innehåll

 • Flygbild över Skeppsholmen. I bakgrunden syns Nacka. Vi ser också flertalet färgglada luftballonger

  Besöksnäring och turism

  Besöksnäringen har stor betydelse för Stockholmsregionen och är avgörande för länets attraktions- och konkurrenskraft.
 • Innovation och smart specialisering

  För att ytterligare stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft jobbar vi utifrån en strategi för smart specialisering.
 • Kompetensförsörjning

  Vi arbetar för att stärka Stockholmsregionens tillgång på kompetens och förbättra matchningen på arbetsmarknaden.
 • Konkurrenskraft

  Vi arbetar för att stärka konkurrenskraften och underlätta företagandet i Sveriges mest företagstäta region.
 • Landsbygd och skärgård

  Stockholm är Sveriges tredje största landsbygdslän. För er 160 000 som bor utanför tätorterna och alla andra arbetar vi för en levande landsbygd och skärgård. 
 • Fordonsdalen

  Fordonsdalen ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till mer hållbara transportsystem.
 • Foto på stockholmregionens näringslivsråd

  Stockholmsregionens näringslivsråd

  Stockholmsregionens näringslivsråd är ett samrådsorgan som ska bidra till att stärka näringslivets förutsättningar i Stockholmsregionen.