Läget i Stockholmsregionen

Läget i Stockholmsregionen är en rapport som följer upp hur regionen utvecklas i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). Rapporten presenteras en gång per år.

Du kan också följa utveckling och indikatorer i den interaktiva statistiken som visar hur Stockholmsregionen utvecklas i jämförelse med tio andra storstadsregioner, samt utvecklingen av trafik och mobilitet.

 

Innehåll

  • Rör vi oss i rätt riktning och har vi möjlighet att nå visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion? Läs rapporten Läget i Stockholmsregionen 2023.
  • Analys av Stockholmsregionens långsiktiga utveckling, årets framsteg, energiläge och jämförelse med andra stadsregioner.
  • Två bilar svänger av från Hamngatan i kvällsljus

    Uppföljningen pekar på att utvecklingen under kommande år framför allt kommer att påverkas av befolkningstillväxten, pandemin och klimatomställningen.
  • Coronapandemin hade stor påverkan på länets utveckling under 2020. Därför innehåller uppföljningen även slutsatser från en framtidsanalys om länets utveckling.
  • Följ utveckling och indikatorer kopplat till målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) i vårt interaktiva verktyg.