Läget i Stockholmsregionen

Läget i Stockholmsregionen är en rapport där vi årligen följer upp hur regionen utvecklas i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). 

Du kan också följa utvecklingen och indikatorer i vår interaktiva statistik som visar hur Stockholmsregionen utvecklas i jämförelse med tio andra storstadsregioner samt utvecklingen av trafik och mobilitet.

Innehåll