Film Stockholm AB

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Film Stockholm AB är Stockholms nya filmfond. Bolaget ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad.

Verksamhet

Film Stockholm AB, som startade 2021, är en regional filmfond vars uppdrag är att skapa förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen genom samproduktion, filmkommissionär verksamhet och talangutveckling.

Bolaget finansierar filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm. För att en samproduktion ska vara aktuell krävs att hela eller delar av produktionen genomförs i Stockholmsregionen.

Den filmkommissionära verksamheten går ut på att underlätta för filminspelningar i Stockholms län och att marknadsföra Stockholm som inspelningsplats internationellt.

Film Stockholm AB arbetar med talangutveckling på en rad sätt, genom kurser, workshops, talangprogram, nätverk och kunskapsförmedlande insatser.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen för Film Stockholm AB

Ordförande: Kristina Rennerstedt, tidigare generaldirektör för Statens kulturråd och tidigare ordförande för Kungliga Operan AB.
Ylva Gustafsson, professor i filmregi Stockholms Konstnärliga Högskola.
Pia Kronqvist, vd för Scenkonst Öst.
Henric Larsson, vd för Edisen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?