Folkhälso- och tandvårdsberedningen

Folkhälso- och tandvårdsberedningen bereder frågor inom folkhälsa och tandvård och bevakar och följer upp Region Stockholms övergripande folkhälsoarbete.

Folkhälso- och tandvårdsberedningen ansvarar också för arbetet med den regionala prioriteringen om minskade hälsoklyftor i den regionala utvecklingsplanen. Den bereder även beslut som rör avtal för den regionfinansierade tandvården.

  • Senast granskad: 20 juli 2023