Projektmedel för hållbar regional utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Har du en nytänkande eller konkret projektidé som kan bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Ansök om stöd för hållbar regional utveckling.

För en hållbar regional utveckling

Utlysningen stöttar nytänkande och konkreta projekt som vill främja en hållbar regional utveckling och bidra till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Stockholms län. Stödet ska bidra till en positiv utveckling och en stärkt konkurrenskraft.

Finansiering

Stödet finansieras med det statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder och Region Stockholms anslag för regional tillväxt och skärgårdsutveckling. 

Nästa utlysning

Nästa utlysningsperiod infaller under år 2024. Vi presenterar nya datum här så fort de är klara.

Vem kan ansöka?

Projektmedel kan sökas av offentliga och privata organisationer, till exempel kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar som arbetar för att främja en hållbar regional utveckling i Stockholmsregionen.

Vad kan du inte söka stöd för?

Det är inte möjligt att få stöd för ordinarie verksamhet, driftstöd eller stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag eller privatpersoner. Kostnader för investeringar och utrustning ersätts generellt inte.

Hur mycket kan du söka?

Projekt kan söka stöd för upp till max 50 procent av den totala projektportföljen. Projekt som söker medfinansiering i EU-program kan i vissa fall söka upp till 60 procent.

Ska du också ansöka om EU-finansiering för regional utveckling?

Region Stockholm ser positivt på att du både söker regionala utvecklingsmedel och EU-finansiering för ditt projekt. Om du kommer att ansöka om EU-finansiering från ERUF, ESF+ eller Interreg kan du också söka medfinansiering från Region Stockholm om utlysningarnas syfte överensstämmer med varandra.  

Om du även ska söka EU-finansiering behöver du bifoga även denna ansökan till oss. Tänk på att Region Stockholms utlysning kan stänga före EU-programmen, vilket innebär att du behöver vara tidig ute med din ansökan om EU-medel.

Två projekt som fått medel för regional utveckling:

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?