Projektmedel för hållbar regional utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Har du en nytänkande eller konkret projektidé som kan bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Ansök om stöd för hållbar regional utveckling! Vårens utlysning är öppen 5-25 april.

För en hållbar regional utveckling

Utlysningen stöttar nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Stockholms län.  Stödet bidrar till en positiv utveckling och stärka konkurrenskraften i länet.

Tre prioriterade områden

Denna utlysning fokuserar på insatser inom tre områden:

  • Strategisk kompetensförsörjning
    Projekt som möter kompetensbehov inom besöksnäringen och smart specialisering, t ex life science, vård och hälsa, digitalisering, industriell omställning genom hållbar produktion, klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling.
  • Hållbar mobilitet
    Projekt som stöttar omställningen för en minskad klimatpåverkan genom att främja kollektivtrafik, gång, cykel och utveckling av fossilfria transporter samt bidrar till cirkulära och innovativa lösningar.
  • Landsbygds- och skärgårdsutveckling
    Projekt som utvecklar landsbygden och skärgården på ett hållbart sätt.

De tre prioriterade områdena bidrar till att uppfylla målen i den regional utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Dessa mål förtydligas ytterligare i Region Stockholms styrdokument; Näringslivs- och tillväxtstrategi, Landsbygd- och skärgårdstrategi samt Klimatfärdsplanen.

Finansiering

Stödet finansieras med det statliga anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder och Region Stockholms medel för tillväxt- och skärgårdsutveckling. Totalt kommer 18 miljoner kronor i bidrag att fördelas. 

Vårens utlysningsperiod

Vårens utlysningsperiod är öppen mellan den 5-25 april 2023.

Informationsträffar 

Den 28 mars kl 10-11 och den 29 mars kl 15-16 är du välkommen till informationsträff om hur du kan ansöka. Välkommen!

Inbjudan och anmälan till informationsträffarna

Vem kan ansöka?


Projektmedel kan sökas av offentliga och privata organisationer som t ex kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar.

Det är inte möjligt att få stöd för ordinarie verksamhet, driftstöd eller stöd som kan betraktas som företagsstöd till enskilda företag och privatpersoner.

Projekt kan söka stöd för upp till max 50 procent av den totala projektportföljen. Projekt som söker medfinansiering i EU program kan i vissa fall söka upp till 60 procent.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?