Särskilt driftstöd för dagligvarubutiker

I dagsläget får cirka 25 dagligvarubutiker i Stockholms län särskilt driftstöd. De flesta ligger på regionala kärnöar i skärgården, men även butiker på fastlandet kan söka driftstöd om de uppfyller villkoren.

Syfte med stödet

God tillgänglighet till service för både boende och lokalt näringsliv kan bidra till attraktiva livsmiljöer i skärgården och på landsbygden.

Vilka är villkoren för att få särskilt driftstöd?

Försäljningsstället ha ett mångsidigt utbud av dagligvaror för att få särskilt driftstöd, samt uppfylla följande krav:

  • Ligga mer än 10 km från ett annat försäljningsställe med ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
  • Ha fasta lokaler med öppettider så att kunderna har tillgång till dagligvaror året runt.
  • Ha en nettoomsättning för dagligvaror på högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller liknande underlag.

Som villkor för stödet ska mottagaren åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse, till exempel som postombud. Villkoren anges i beslutet och innefattar utbudet av varor som försäljningsstället ska tillhandahålla och hur många timmar per vecka man behöver ha öppet.

Stödet uppgår till högst 300 000 kronor och beräknas utifrån försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror under det senaste året.

Ansök om stöd

Ansökan om stöd sker via e-tjänsten Min ansökan. Nästa ansökningsperiod: första halvan av 2024 är det möjligt att söka driftstöd igen.

 Beslut om stöd till kommersiell service fattas enligt SFS 2000:284 

E-tjänst för att söka projektstöd

Kontakta Alvin Planman

Har du frågor? Hör av dig till Alvin Planman, Strateg, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 8 februari 2024

Du kanske också är intresserad av