Affärsutvecklingscheckar

Region Stockholm erbjuder finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla verksamheten inom internationalisering, digitalisering eller grön omställning.

Ansökningsperiod 2024

Ansökningsperioden för affärsutvecklingscheckarna 2024 kommer öppna under våren. Vi återkommer med datum.

Grundkrav

För att beviljas stöd behöver företaget uppfylla samtliga grundkrav. 

  • Ha 2 – 49 anställda
  • Ha en omsättning på mellan 1 miljon och 100 miljoner 
  • Ha en god ekonomi
  • Fått mindre än 2 miljoner i statligt stöd de senaste 3 åren

Medfinansiering

Affärsutvecklingscheckarna står för max 50 procent av kostnaderna i projektet – resterande 50 procent kräver egen medfinansiering.

Stöd

Bolaget kan söka stöd, 50 000 – 250 000 kronor, för köp av tjänst/konsult och projektanställning. För internationaliseringschecken även för resekostnader på max 20 procent av total kostnad.

Tänk på

Projektet ska bidra till företagets utveckling. Det innebär att projektets art skall ligga utanför den normala verksamhetens inriktning och bidra med kompetens/kunskap till företaget. En beskrivning av projektet i ska lämnas i  intresseanmälan. Det är därför viktigt att tänka på följande som ska beskrivas i bilagan för intresseanmälan.

  • Konkretisera och förtydliga projektet i ansökan. 
  • Vad blir implementerat – vad handlar projektet om som ni vill genomföra? 
  • Vad blir effekten för företaget? 
  • På vilket sätt är detta ny kompetens/kunskap?
  • Stödet utbetalas i efterhand. Du måste därför finansiera den totala kostnaden för projektet med egen kassa. Om du blir beviljad stöd ansöker du om utbetalning efter det att kostnaden för projektet uppstått.

Skicka in en intresseanmälan

Almi och Region Stockholm samarbetar runt checkarna. Det är Almi som tar emot din intresseanmälan och meddelar dig om eventuella kompletteringar. Din intresseanmälan kommer att bedömmas av en expertgrupp bestående av sakkunniga inom respektive område. 

I din intresseanmälan ska du beskriva företagets ekonomi, projektets syfte samt budget.  Intresseanmälan ligger till grund för bedömningen av vilka företag som går vidare. Efter bedömningsprocessen ombeds utvalda företag att lämna en formell ansökan.

Om programmet

Programmet affärsutvecklingscheckar är Region Stockholms finansieringsstöd till små och medelstora företag. Programmet finansieras av Tillväxtverket.  Syftet är företaget ska utvecklas genom att öka sin konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt inom områdena grön omställning, digitalisering eller internationalisering.

Våra samarbetspartners

Region Stockholm driver projektet i samverkan med flera partners. Alla samverkanpartners ingår även i bedömingen av vilka företag som får stöd. 

Till Almi Företagspartner Stockholm/Sörmland

Till Enterprise Europe Network - RISE

Till Företagarna, Stockholm

Till Exportkreditnämnden

Till Tillväxtverket

Kontakta oss

För frågor om ansökningar hör av dig till oss på Almi Stockholm Sörmlad på e-post: checkar.stockholm@almi.se

För frågor om beslut och strategiska frågor, kontakta oss gärna på e-post till: rlk.funk.affarsutveckling.rlk@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 3 juli 2023