Affärsutvecklingscheckar

Vi erbjuder tillsammans med Almi finansieringsstöd till små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet inom internationalisering, digitalisering eller grön omställning.

Affärsutvecklingscheckar syftar till att underlätta och snabba upp företagets hållbara utveckling och tillväxt genom stöd av extern kompetens.

Ansökningsperiod 2024

Ansökningsperioden för 2024 är öppen mellan den 15/4 – 30/4. Checkarna kan beviljas till företag som vill genomföra projekt inom följande områden:

 • Internationalisering
 • Digitalisering
 • Grön omställning

Informationsträff

Den 10 april kl 11:15 -12:15 bjuder vi in till ett digitalt möte där du får veta mer om utlysningen och kan ställa de frågor som du funderar på. 

Anmäl dig till informationsträffen 

Affärutvecklingscheckarna finansieras av EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Grundkrav för checkarna

För att beviljas stöd behöver företaget uppfylla samtliga grundkrav. 

 • Ha 1 – 49 anställda
 • Ha en omsättning på mellan 1 miljon och 100 miljoner (ska vara uppfyllt i senast fastställda årsbokslut)
 • Ha en god ekonomi (baseras på senast fastställda årsbokslut och UC)
 • Fått mindre än 2 miljoner i statligt stöd de senaste 3 åren

Hur mycket kan jag söka i stöd?

Företag kan söka stöd på minst 50 000 kronor och max 200 000 kronor.

Affärsutvecklingscheckarna kan medfinansiera 40 procent av kostnaderna i ditt projekt (upp till 500 000 kronor) och resterande 60 procent står ditt företaget för.

Du kan få stöd för köp av tjänster; konsulttjänster och projektanställningar. För internationaliseringschecken kan man även få stöd för resekostnader, max 20 procent av den totala budgeten.

Tips och bra saker att tänka på

Projektet ska bidra till företagets utveckling. Det innebär att projektets inriktning ska bidra med ny kompetens och/eller kunskap till företaget och ligga utanför den normala verksamheten. Tänk på att:

 • Konkretisera och förtydliga projektet i anmälan.
 • Ha en tydlig projektlogik – Vad handlar projektet om?  Vilka delar innehåller det? Vad ska det resultera i?
 • Vad blir effekten för företaget? 
 • På vilket sätt är detta ny kompetens/kunskap?
 • Stödet utbetalas i efterhand. Du måste därför finansiera den totala kostnaden för projektet med egen kassa. Om du blir beviljad stöd ansöker du om utbetalning efter att kostnaden uppstått.

Affärsutvecklingscheckarna är en del av Region Stockholms arbete med att främja tillväxten bland små och medelstora företag i Stockholmsregionen. I bedömningen av intresseanmälan tittar vi därför också på hur ditt projekt bidrar till måluppfyllelsen av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen

Skicka in din intresseanmälan

Under den 15/4 – 30/4 är du välkommen att skicka din intresseanmälan till checkar.stockholm@almi.se. I din intresseanmälan ska du kort beskriva bl a:

 • företagets ekonomi
 • projektets syfte
 • budget

Länk till intresseanmälan

Intresseanmälningarna kommer att bedömas av ett antal experter på respektive område. Senast den 17 maj får du besked om din intresseanmälan har gått vidare i ansökningsprocessen. Om du gått vidare så kommer du tillfrågas om att skicka in en formell ansökan med mer information om projektet.

Almi och Region Stockholm samarbetar runt checkarna. Det är Almi som handlägger intresseanmälan i den första fasen. Region Stockholm ansvarar sedan för handläggningen av de intresseanmälningar som gått vidare.

Våra samarbetspartners

Region Stockholm driver projektet i samverkan med flera partners. Alla samverkanpartners ingår även i bedömingen av vilka företag som får stöd. 

Till Almi Företagspartner Stockholm/Sörmland

Till Enterprise Europe Network - RISE

Till Företagarna, Stockholm

Till Exportkreditnämnden

Till Tillväxtverket

Kontakta oss

För frågor om ansökningar hör av dig till Almi Stockholm Sörmlad på e-post: checkar.stockholm@almi.se

För frågor om beslut och strategiska frågor hör av dig till: rlk.funk.affarsutveckling.rlk@regionstockholm.se

 • Senast granskad: 3 juli 2023