Investeringsbidrag för kommersiell service på landsbygd och i skärgård

Nu går det att ansöka om investeringsbidrag för projekt inom kommersiell service på landsbygden och i skärgården. Insatserna ska bidra till att säkra tillgången till grundläggande kommersiell service för invånare utanför tätbebyggda områden.

Det här kan du få investeringsbidrag för

Du kan ansöka om bidrag för olika typer av investeringar, till exempel:

  • nybyggnation av lokaler
  • uppgradering av befintliga lokaler
  • inköp av inredning och utrustning, som till exempel kyl och frys
  • åtgärder för att öka energieffektiviteten
  • satsningar som innebär minskad sårbarhet
  • kompetensutveckling
  • utveckling av befintliga servicetjänster, inklusive införande av nya tjänster

Vem kan söka investeringsbidrag?

  • Företag som driver butiker eller drivmedelsstationer som är den enda av sitt slag på orten och som har öppet året runt.
  • Företag som ligger minst 10 kilometer från närmsta serviceställe, alternativt på en ö utan fast landförbindelse.

Insatserna ska bidra till att öka tillgängligheten och/eller säkerställa tillgången till grundläggande kommersiell service för de av regionens invånare som inte bor i tätbebyggt område. Ansökningar bedöms utifrån de prioriteringar som görs i det Regionala Serviceprogrammet, samt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service.

Om du har frågor om vad som kan ingå i stödberättigade kostnader, är du välkommen att kontakta våra handläggare.

Villkor för stödet

Investeringsbidraget kan täcka upp till 50% av investeringskostnaden, och i särskilda fall upp till 85%. Utbetalning av stödet sker i efterhand, när projektet är genomfört. Tänk på att ansökan måste vara inskickad och godkänd innan investeringsprojektet kan påbörjas.

Så här ansöker du

Ansök via Tillväxtverkets webbportal minansokan.se. Där väljer rubriken "Söker du stöd till ditt företag?" för att inleda din ansökan.

Till Tillväxtverkts ansökningsportal

Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta Alvin Planman

Har du frågor? Hör av dig till Alvin Planman, Handläggare, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 25 april 2024