Medfinansiering av bryggor som trafikeras av Region Stockholms sjötrafik

Föreningar och samfälligheter som äger och förvaltar trafikbryggor som idag används eller planeras att användas, av Region Stockholms sjötrafik, har nu för år 2024 möjlighet att söka bidrag för medfinansiering. 

Det gäller bryggor som Trafikeras av pendelbåtar i SL regi och bryggor som trafikeras av Skärgårdstrafiken i Wåabs regi. Syftet med medfinaniseringen är att öka tillgängligheten till öarna i Stockholms skärgård genom säkerhetshöjande åtgärder.

Ansökningsperiod 2024

Ansökningsperioden 2024 är öppen mellan 1 mars och 30 april. Läs informationen i dokumenten nedan och om du är behörig fyller du i ansökningsblanketten och skickar in den tillsammans med bilagor via e-post eller brev.

Information och riktlinjer

Ansökan

Ansökan samfinanisering bryggor (.docx) (högerklicka och välj "Spara som" för att ladda ned till din dator)

Ifylld blankett och bilagor skickas till

E-post: bryggbidrag@regionstockholm.se

Vanligt brev med posten skickas till adress

Teknikavdelningen, Fastighet, Buss och Sjö
Trafikförvaltningen, 105 73 Stockholm

Märk kuvertet med ”ansökan Bryggbidrag”.

OBS! Inga ansökningar inkomma utanför ansökningsperioden kommer hanteras.

Uppföljning

Organisationer och föreningar som beviljats samfinansiering och meddelas med beslut om att beviljad samfinansiering, efter ansökningstidens utgång och handläggningstid.

Organisationer och föreningar som ej uppfyller kraven för samfinansiering och meddelas med beslut om att ej bevilja samfinansiering efter ansökningstidens utgång och handläggningstid.

Ogiltiga ansökningar och ej kompletta handlingar hanteras ej.

Organisationer och föreningar som beviljats samfinansiering ska lämna en redovisning enligt instruktion. Samfinansiering betalas ut för efter godkänd redovisning.

  • Senast granskad: 11 februari 2024