Projektmedel för hållbar regional utveckling

Har du en nytänkande eller konkret projektidé som kan bidra till hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Ansök om stöd för hållbar regional utveckling. 

Utlysningen stöttar nytänkande och konkreta projekt som främjar hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Stockholmsregionen. Stödet ska bidra till positiv utveckling och stärkt konkurrenskraft.

Nästa utlysning

Nästa utlysning kommer att vara öppen mellan 3 juni och 31 augusti 2024.

Aktuella områden i utlysningen

  • Stärka kompetensutvecklingen
  • Underlätta steget in på arbetsmarknaden
  • Främja forskning och innovation med fokus på cirkulär ekonomi
  • Främja övergången till cirkulär ekonomi
  • Främja hållbar mobilitet
  • Utveckla landsbygden och skärgården
  • Förstudie för hållbar regional utveckling

Samverkan mellan olika organisationer och områden uppmuntras, liksom att söka delfinansiering hos andra, till exempel EU-medel.

Finansiering

Stödet finansieras av det statliga anslaget "1:1 regionala tillväxtåtgärder" och av Region Stockholms anslag för regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

Tips och svar på vanliga frågor

 Konkreta tips och råd som kan underlätta när du fyller i din ansökan.

Länk till tips och råd när du skriver din ansökan

Du kan också titta igenom de vanligaste frågorna och svaren gällande utlysningen.

Länk till alla frågor och svar om projektmedel

Kontakta en handläggare

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Fanny Petterson 
Handläggare

Ludvig Landberg
Handläggare

E-post:
projektstod.rlk@regionstockholm.se

Postadress
Region Stockholm
Regionledningskontoret
Box 30215
104 25 Stockholm

  • Senast granskad: 19 februari 2024

Rekommenderad läsning