Projektmedel för hållbar regional utveckling

Har du en nytänkande eller konkret projektidé som kan bidra till hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Ansök om stöd för hållbar regional utveckling. 

Utlysningen stöttar nytänkande och konkreta projekt som främjar hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Stockholmsregionen. Stödet ska bidra till positiv utveckling och stärkt konkurrenskraft.

När är utlysningen öppen?

Sommarens utlysning kommer att vara öppen mellan 3 juni och 31 augusti 2024.

Vill du veta mer om utlysningen?

Delta gärna på någon av våra digitala informationsträffar (via Teams) där du får veta allt du behöver veta om utlysningen. Träffarna kommer ske måndag 27 maj kl 15-16 och torsdag 15 august kl 10-11.

Inspirationsmingel

Välkommen till oss på Lindhagensgatan 98, Stockholm den 5 juni klockan 11-13 för att bli inspirerad, testa din projektidé och eventuellt hitta andra samarbetsparners. Du kommer också under träffen få veta mer om hur du skriver en bra ansökan och få tips av tidigare projektägare som delar med sig av sina bästa tips. Det kommer också att bjudas på en lättare lunch.

Anmäl dig till träffarna

Aktuella områden i utlysningen

  • Stärka kompetensutveckling
  • Underlätta steget in på arbetsmarknaden
  • Stärka forskning och innovation
  • Utveckla färdigheter för smart specialisering
  • Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
  • Främja övergången till en cirkulär ekonomi
  • Utveckla landsbygd och skärgård
  • Förstudie för hållbar regional utveckling

Samverkan mellan olika organisationer och områden uppmuntras, liksom att söka delfinansiering hos andra, till exempel EU-medel.

Finansiering

Stödet finansieras av det statliga anslaget "1:1 regionala tillväxtåtgärder" och av Region Stockholms anslag för regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

Tips och svar på vanliga frågor

 Konkreta tips och råd som kan underlätta när du fyller i din ansökan.

Länk till tips och råd när du skriver din ansökan

Du kan också titta igenom de vanligaste frågorna och svaren gällande utlysningen.

Länk till alla frågor och svar om projektmedel

Kontakta en handläggare

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Fanny Petterson 
Handläggare

Ludvig Landberg
Handläggare

E-post:
projektstod.rlk@regionstockholm.se

Postadress
Region Stockholm
Regionledningskontoret
Box 30215
104 25 Stockholm

  • Senast granskad: 19 februari 2024

Du kanske också är intresserad av