Näringslivs- och tillväxtstrategi

Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen har tagits fram av oss i samarbete med regionens kommuner, näringsliv, organisationer, akademi och myndigheter och inkluderar en forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

Strategin utgår från RUFS 2050 och har fyra insatsområden

  1. Stärk forskning, innovation och smart specialisering
  2. Stärk utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag
  3. Stärk och utveckla export, internationalisering och investeringar
  4. Underlätta strategisk kompetensförsörjning

Stockholmsregionens näringslivs- och tillväxtstrategi är:

  • Ett vägledande strategiskt underlag för prioriteringar i det regionala näringslivs- och tillväxtarbetet.
  • Stockholmsregionens forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.
  • Ett dokument som ska underlätta samarbete, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer inom akademin, offentlig, privat och ideell sektor.

Kontakta Cecilia Lindahl

Har du frågor? Hör av dig till Cecilia Lindahl, Regionplanerare, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 7 februari 2024