STHLM GLOBAL - exportstöd för företag

STHLM GLOBAL är ett regionalt forum för exportsamverkan som erbjuder företag i Stockholmsregionen stöd för att växa internationellt.

Stödet kan vara i form av rådgivning, finansiering och nätverk och ges i första hand till små och medelstora företag med tillväxtpotential.

Om regional exportsamverkan

Regional exportsamverkan (RES) utgår från Sveriges export och investeringsstrategi och syftet är att underlätta för dig som företagare att växa på en internationell marknad. Uppdraget samordnas nationellt av Tillväxtverket och i Stockholms län är det Region Stockholm som är ansvarig. Region Stockholm har gett Almi Stockholm/Sörmland i uppdrag att leda STHLM GLOBAL i partnerskap med flera företags- och exportfrämjande aktörer.

Kontakta Cecilia Lindahl

Har du frågor? Hör av dig till Cecilia Lindahl, Strateg, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Finansieras med stöd av:

STHLM GLOBAL finansieras med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)Logga för European Regional Development Fund

  • Senast granskad: 3 juli 2023