Tips när du ska skriva en ansökan om projektmedel

Även om din projektidé är bra behöver vi veta mer om ditt projekt och vilka resultat det leder till. Här får du tips som kan hjälpa dig när du ska skriva din ansökan.

Beskriv hur Stockholmsregionen utvecklas av projektet

Alla projektmedel som beviljas av Region Stockholm ska leda till att länet utvecklas. Beskriv hur projektet är tänkt att påverka hela eller stora delar av Stockholmsregionen. Är till exempel organisationerna och/eller branscherna som du ska samverka med utspridda i större delen av länet? Vänder sig projektet till en tillräckligt bred målgrupp inom regionen? Finns det kanske fler möjligheter till samverkan med fler samverkanspartner i regionen, för större regional spridning?

Om projektet är mer av lokal karaktär, kan det ändå vara till nytta för hela regionen. Men, då behöver du tydligt beskriva på vilket sätt fler kan dra nytta av resultatet. Ser du till exempel projektet som en testbädd och är beredd att sprida resultatet vidare och dela med dig av vad du har lärt dig till andra aktörer? Påverkar utvecklingen av den lokala platsen regionen i sin helhet?

För lokala skärgårdsprojekt på öar utan bro, tunnel eller statlig färja behöver du inte beskriva den regionala nyttan.

Förklara hur projektet inkluderar hållbarhetsaspekter

Hållbar utveckling har tre dimensioner: en ekonomisk, social och miljömässig, och projektet behöver täcka in alla tre. Kan du till exempel utveckla projektet så att det bidrar till större jämlikhet? Eller hitta mer hållbara material?

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är en bra källa för inspiration. Du kan med fördel skriva vilka hållbarhetsmål som projektet kopplar an till. Försök beröra hållbarhetsaspekterna genom hela ansökan.

Länk till hållbarhetsmålen

Koppla samman aktiviteter och projektmål

Aktiviteterna ska leda till att uppfylla projektets mål och vi vill ha en tydlig beskrivning av hur de leder mot målen. En aktivitet som till exempel beskriver en utbildning för företag: hur kan utbildningen ge mervärde och bidra till hållbar regional utveckling?

Undersök om det finns potentiella projektpartners eller medfinansiärer

Samverkan och samarbete mellan organisationer bidrar ofta till större effekter och ett mer bestående resultat av ett projekt. Därför kan det vara värt att ta reda på om det finns passande samarbetspartners i Stockholmsregionen som har möjlighet att tillföra något till projektet? Beskriv vilka aktörer som deltar i projektet och vad de ska bidra till. Undersök även möjligheterna till finansiering från fler parter än Region Stockholm.

Redogör för hur projektet ska förvaltas när projekttiden är slut

Hur ska projektet ska förvaltas vidare, efter att projekttiden är slut? Beskriv vilka möjligheter det finns för spridning av projektet i regionen. Hur kan resultatet till exempel användas av andra aktörer för att bidra till hållbar regional utveckling? Är det möjligt att växla upp projektet och fortsätta efter projekttidens slut?

Se till att dina kostnader är stödberättigande

Läs noggrant igenom vilka kostnader som är stödberättigade innan du lämnar in din ansökan! Du hittar dessa kostnader i bilaga 3 i vår ansökningsguide. Om din budget innehåller kostnader som inte är stödberättigade kan ditt projekt i slutändan komma att avslås. Se därför till att du till exempel inte överskrider overheadkostnaderna enligt vår schablon om 15 % av dina personalkostnader och att du har koll på vilka projekt som kan ha investeringar som godkända stödkostnader.

Om du söker medel från någon av EU-fonderna gäller deras stödberättigade kostnader, se då till att budgeten innehåller stödberättigade kostnader enligt den EU-fond som du söker ifrån.

Läs igenom ansökningsguiden

I vår ansökningsguide står det mesta du behöver veta om hur man ansöker om projektmedel från oss. Du kan även läsa om hur vi bedömer din ansökan. Läs därför noggrant igenom guiden innan du skriver din ansökan.

Länk till sidan om projektmedelsansökan med dokumentet ansökningsguiden

Titta igenom exemplet för hur man kan skriva en ansökan

På vår hemsida finns exempel på ansökningar som tidigare blivit beviljade av oss. Titta gärna igenom dem om du vill ha inspiration.

Länk till sidan om projektmedelsansökan med dokumentet exempel på ansökan

Kontakta oss om du behöver hjälp

 Våra handläggare hjälper dig gärna om du har frågor eller funderingar angående din ansökan eller ansökningsporsessen.

Maila oss gärna på: projektmedel.rlk@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 20 december 2023

Du kanske också är intresserad av

  • Frågor och svar om projektmedel

    Här får du mer information om vårens utlysning. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren som kan hjälpa dig när du fyller i din ansökan.
  • Projektmedel för hållbar regional utveckling

    Har du en nytänkande eller konkret projektidé som kan bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen? Ansök om stöd för hållbar regional utveckling.
  • Beviljade projektmedel

    Här presenterar vi de projekt som beviljades medel för hållbar regional utveckling 2023.