Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Riket är indelat i sex sjukvårdsregioner enligt beslut av riksdag och regering. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård. Samverkan inom sjukvårdsregionen utövas genom samverkansnämnden.

Region Gotland och Region Stockholm logotypeDagordningar, handlingar och protokoll i Samverkansnämnden           Stockholm-Gotland

Sammanträdeshandlingar år 2022
Sammanträdeshandlingar år 2021
Sammanträdeshandlingar år 2020 
Sammanträdeshandlingar år 2019
Sammanträdeshandlingar år 2018

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland sammanträder cirka fyra gånger per år. Samverkansnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Dagordning till sammanträden läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Protokoll publiceras senast 14 dagar efter mötet.

Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2018

Sammanträdeshandlingar för Samverkansnämnden Stockholm-Gotland före år 2017 är inte publicerade på hemsidan. Om du vill ha tillgång till dessa kontakta nämndens sekreterare eller hälso- och sjukvårdsförvaltningens registratur registrator.hsf@sll.se.

Förtroendevalda i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Ledamöter i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Ersättare i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Regionala prislistor 2022 

Utomregionalaprislistor år 2022 för Stockholm-Gotlandregionen. Prislistorna är fastställda av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland och gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022.

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland Utomlänsprislista 1 januari 2022
Bilaga 1 Utomregionalprislista Nord DRG-CC 2022
Bilaga 2 Utomregionalprislista Karolinska Universitetssjukhuset 2022
Bilaga 3 Utomregionalprislista St Eriks ögonsjukhus 2022
Bilaga 4 Utomregionalprislista Södersjukhuset Handkirurgi 2022
Bilaga 5 Utomregionalprislista Övrig öppenvård 2022
Bilaga 6 Utomregionalprislista Ambulans-och helikoptertransporter 2022
Bilaga 7 Utomregionalprislista SLSO-psykiatrisk vård 2022
Bilaga 8 Utomregionalprislista Hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin 2022
Bilaga 9 Utomregionalprislista psykiatrisk specialistvård Gotland 2022
Bilaga 10 Utomregionalprislista biobank 2022

Regionala prislistor 2021 

Utomlänsprislistor år 2021 för Stockholm-Gotlandregionen. Prislistorna är fastställda av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland och gäller från och med den 1 januari 2021.

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland Utomlänsprislista 1 januari 2021
Bilaga 1 Utomlänsprislista Nord DRG-CC 2021
Bilaga 2 Utomlänsprislista Karolinska Universitetssjukhuset 2021, giltig tom 31 mars
Bilaga 2 Karolinska Universitetssjukhuset 2021, giltig från och med 1 april
Bilaga 3 Utomlänsprislista St Eriks ögonsjukhus 2021
Bilaga 4 Utomlänsprislista Södersjukhuset Handkirurgi 2021
Bilaga 5 Utomlänsprislista Övrig öppenvård 2021
Bilaga 6 Utomlänsprislista Ambulans-och helikoptertransporter 2021
Bilaga 7 Utomlänsprislista SLSO-psykiatrisk vård 2021
Bilaga 8 Utomlänsprislista Hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin 2021
Bilaga 9 Utomlänsprislista psykiatrisk specialistvård Gotland 2021
Bilaga 10 Utomlänsprislista biobank 2021

Arkiverade prislistor för sjukvårdsregion Stockholm-Gotland 

Länk till arkiverade utomlänsprislistor

  

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?