Kompetensstegar i klinisk vård

Hos oss finns det många möjligheter för dig som vill utvecklas med våra regiongemensamma kompetensstegar inom hälso- och sjukvården. Med en kompetensstege blir det tydligt vilka utvecklings- och karriärvägar det finns för just din yrkesroll. 

Syftet med en kompetensstege

Syftet med en kompetensstege i klinisk vård är att 
attrahera, inspirera och behålla våra medarbetare. Det gör 
vi genom att skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar 
för kompetensutveckling.

Kompetensstegen fungerar som ett ramverk där verksamheterna utgår från de beslutade stegen, med möjlighet att förtydliga stegen för just sin verksamhet. Det är också verksamhetens behov som styr fördelningen av antal medarbetare per steg och tjänst.

De sex kärnkompetenserna

De kliniska kraven i kompetensstegen baseras på de sex kärnkompetenser som är definierade för sjukvårdspersonal:

 • evidensbaserad vård
 • personcentrerad vård
 • samverkan i team
 • förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
 • säker vård
 • informatik.

Då används en kompetensstege

Vi använder kompetensstegen vid:

 • individuella utvecklingsplaner
 • kompetens- och bemanningsplanering
 • rekrytering
 • övergripande strategisk kompetensplanering
 • lönesättande samtal.

Du kan kompetensutveckla dig genom olika aktiviteter som till exempel lärande i arbetet, nya arbetsuppgifter, handleda, delta i nätverk, hospitera, självstudier, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten, mentorskap, studiebesök samt genom utbildningar, kurser och konferenser.

 • Senast granskad: 29 januari 2024