Utvecklas hos oss

Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas oavsett om du kommer direkt från en utbildning eller från ett annat jobb. Vi har introduktionsprogram för att du ska få en bra start och insatser för din fortsatta utveckling. 

Innehåll

  • Läs här om du vill veta mer om dina möjligheter att växa och utvecklas i våra olika verksamheter.
  • Person som sitter vid en dator och skriver.

    Sök någon av forskartjänsterna inom hälso,- sjuk- eller tandvården. Vi finansierar tjänster tillsammans med universiteten.
  • Många av våra innovationer kommer från våra medarbetare. Läs mer om hur vi arbetar med innovation på våra innovationssidor.
  • Med kompetensstegar skapar vi tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling i olika yrkesroller.
  • Porträttbild på Sheri, klädd i sjukhuskläder

    Undersköterska är en skyddad yrkestitel. Det här innebär att du som vill arbeta som undersköterska behöver ett bevis för att få använda dig av ykestiteln.