Innovation

För att utveckla våra verksamheter behövs nya idéer. Många av innovationerna för vården eller kollektivtrafiken kommer från medarbetarna själva eller från företag. Med vårt stöd kan de få hjälp att gå från idé till verklighet.

Innehåll