Vårdutbildad utomlands

Här finns information både för dig som har utbildning från annat land inom EU/EES än Sverige och för dig med utbildning utanför EU/EES.

För att jobba inom svensk hälso- och sjukvård behövs legitimation inom vissa yrken samt goda kunskaper i svenska.

Du som har hälso- och sjukvårdsutbildning från ett annat land inom EU/EES än Sverige behöver ansöka om att få svensk legitimation. Det kan du göra på Socialstyrelsens webbsida där det också finns information om hur ansökningen går till.  

För dig som är utbildad utanför EU/EES finns det två sätt att få legitimation för arbete inom svensk hälso- och sjukvård. Antingen genom att göra kunskapsprov och praktisk tjänstgöring eller genom att gå en kompletterande utbildning. På Socialstyrelsens webbplats kan du ansöka om legitimation genom kunskapsprov. När du har gjort din ansökan går Socialstyrelsen igenom den och återkommer till dig med information om hur du kan gå vidare för att få din legitimation.

Ansök om legitimation hos Socialstyrelsen

För att arbeta inom Region Stockholms hälso- och sjukvård krävs även goda kunskaper i svenska. Språknivån ska motsvara nivå C1 enligt GERS, den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Läs om vad GERS innebär hos Skolverket

Kompletterande utbildning

Det finns flera högskolor som erbjuder kompletterande utbildningar för att få svensk legitimation inom olika hälso- och sjukvårdsyrken. Information om detta finns på Karolinska Institutets webbsida

Om kompletterande utbildningar för legitimation 

Praktiskt tjänstgöring vid vårdverksamhet

Du måste själv söka efter en praktisk tjänstgöring som motsvarar din kompetens genom att kontakta olika vårdgivare.

Vårdgivare kan få ekonomisk ersättning från Region Stockholm om de ger praktisk tjänstgöring till någon som är vårdutbildad utomlands. Information för vårdgivare finns på Vårdgivarguiden. 

Ersättning till vårdgivare för praktisk tjänstgöring för utlandsutbildade - Vårdgivarguiden

Du kan även leta bland de annonser om lediga jobb som finns på denna webbplats.

Lediga jobb

Språkutbildningar

Du som är skriven i Stockholms län kan få ekonomiskt stöd för exempelvis praktikplats eller praktisk tjänstgöring vid någon av Region Stockholms vårdverksamheter. Men då behöver du kunna svenska på en nivå som motsvarar Socialstyrelsens krav.

Exempel på utbildningssamordnare som erbjuder lämpliga språkkurser:

Svenska för medicinsk personal 

Komvux inom gymnasieskolan

Folkuniversitetet 

Study in Sweden

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård

Karolinska Institutet har tagit fram en webbaserad introduktion till svensk hälso- och sjukvård för personer med utbildning utanför EU/EES.

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård

Externa länkar

Mer om hur du går till väga för att få legitimation hos Sveriges läkarförbund

Om uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige hos Migrationsverket

Information om studier i Sverige hos Study in Sweden

Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen för ytterligare information

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 16 oktober 2023