Chef och ledarskap

Som chef och ledare har du en viktig roll för att tillsammans med dina medarbetare uppfylla vårt uppdrag. Upptäck möjligheter att forma din chefsroll och stärka ditt ledarskap.

Att vara chef och ledare hos oss

Våra chefer spelar en nyckelroll när det kommer till att leda i en komplex verksamhet. Du leder verksamheten och tillsammans med dina medarbetare bidrar du till att genomföra vårt viktiga uppdrag. Som chef hos oss ställs du inför utmaningar som ger dig möjlighet till utveckling. Ditt ledarskap påverkar hur väl vi utför vårt viktiga uppdrag för invånare, resenärer och patienter.

Som chef och ledare vill vi att du:

 • Är öppen och tydlig i din kommunikation
 • Skapar delaktighet och bygger tillit
 • Tar vara på dina medarbetares kompetens
 • Uppmuntrar till utveckling och innovationer
 • Arbetar mål- och resultatorienterat

Utbildningar och utveckling för chefer

Vi tycker det är viktigt att våra chefer och ledare ständigt utvecklas i sitt ledarskap. Därför erbjuder vi en rad olika utvecklingsinsatser för chefer och ledare på olika nivåer i organisationen. Vårt fokus är att utveckla och stärka ledarskapet på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi erbjuder även utbildningar inom olika sakområden som våra chefer behöver ha kunskap om i sitt chefsuppdrag. 

Här är några av våra utbildningar och utvecklingsinsatser:

 • Arbetsmiljöutbildning
 • Chefsutveckling i grupp 
 • Förändringsledning
 • Introduktionsdag för nya chefer
 • Jämlikhet och inkluderande arbetsplats                                       
 • Konflikthantering
 • Ledarskapsprogram
 • Mentorskap
 • Morgondagens chef
 • Nätverk
 • Senast granskad: 3 november 2023

Du kanske också är intresserad av

 • Kompetensstegar i klinisk vård

  Med kompetensstegar skapar vi tydliga karriärvägar och förutsättningar för kompetensutveckling i olika yrkesroller.
 • Utvecklas hos oss

  Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter till alla medarbetare. Genom utmanande uppdrag och kontinuerlig inlärning får du många möjligheter att växa din kompetens.