Studier och rapporter

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stråkstudier

För att effektivisera och påskynda utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet har det regionala cykelkansliet gjort studier av de regionala cykelstråken. Arbetet har skett i samarbete med kommuner och Trafikverket. 

Potentialstudie: Cykla till jobbet på 30 minuter

Cykelkansliet har kartlagt vilken färdväg som är den snabbaste och hur lång tid det tar att cykla mellan bostaden och arbetet.

Potentialstudien visar att nästan 70 procent av länets invånare skulle kunna cykla till arbetet inom 30 minuter om det fanns ett heltäckande cykelvägnät. Analysen visar maxpotentialen för cykelpendling och indikerar att cyklingen skulle kunna öka om att det görs rätt satsningar i cykelvägnätet.

Sammanställning av resultaten finns i ett interaktivt kartverktyg som presenteras på den här sidan. 

En fördjupad analys har även gjorts, där potentialen utifrån ett nuläge undersöks. I detta scenario tillåts cykling endast på befintligt cykelnät och på bilvägar med en hastighetsbegränsning upp till och med 40 km/h.

Resultatet av nulägesanalysen visar att ca 50 % av länets förvärvsarbetande skulle kunna cykla till arbetet inom 30 min med nuvarande infrastruktur.

Trafiksignalstudie

För att öka kunskapen om trafiksignalerna i cykelvägnätet har cykelkansliet gjort en studie. Trafiksignalerna kan öka restiden med så mycket som en fjärdedel för cyklister.

Med relativt enkla åtgärder kan det bli mycket bättre, till exempel: 

·       Förlänga tiden för grönt ljus på trafikljus 
·       Samordna signalerna för "grön våg" för cyklister
·       Möjliggöra för högersväng mot rött för cyklister 

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?