Cykelbokslut

En gång per år presenterar Region Stockholm ett cykelbokslut som beskriver genomförandet av den regionala cykelplanen. 

Det här visar cykelbokslutet 2023:

  • Hittills är 25 procent av det regionala cykelnätet utbyggt enligt standarden i den regionala cykelplanen.
  • Under 2023 byggdes 15 kilometer av det regionala cykelnätet ut till regional standard, en något högre siffra jämfört med 2022 (14 kilometer). Stockholm stad, Solna stad och Järfälla kommun står för flest utbyggda kilometer.
  • Kommunerna och Trafikverket har fattat beslut om en fortsatt utbyggnad av det regionala cykelnätet med 69 kilometer.
  • Sopsaltning används fortsatt i stor utsträckning för att öka andelen som vintercyklar. Totalt sopsaltades cirka 420 kilometer av det regionala cykelnätet vintertid.

Under året har riktlinjer har tagits fram för att säkerställa att de regionala cykelstråken fungerar vid en omledning i samband med byggprojekt. Riktlinjerna fungerar både vid kortvariga och långvariga projekt och är ett stöd i planering och utformning av byggprojekt.

Fakta om de regionala cykelvägarna

De regionala cykelvägarna ska vara framkomliga och trafiksäkra. De ska bland annat:

  • vara tillräckligt breda för att cyklister ska kunna mötas och göra omkörningar på ett trafiksäkert sätt.
  • vara separerade från gångtrafik och motortrafik  
  • ha god och kontinuerlig belysning
  • undvika tvära kurvor
  • ha rutiner för underhåll som säkerställer goda förhållanden året runt.
  • Senast granskad: 5 juli 2024