Idrottsstrategi för Stockholmsregionen

Idrottsstrategi för Stockholmsregionen ska ge en riktning för det övergripande arbetet med idrottsfrågor i länet.

Region Stockholm har tagit fram en strategi för fysisk aktivitet och idrott för Stockholmsregionen. Strategin ska bidra till bättre folkhälsa, starkare samhällsgemenskap och att stärka Stockholmsregionens attraktivitet.

På våra sidor om regionala strategier kan du lära dig mer.

Läs "Fysisk aktivitet- och idrottsstrategi
för Stockholmsregionen"

  • Senast granskad: 18 juli 2023